Bút Tre Vpen O

Bút Tre Vpen O

Bút Tre Vpen O

Bút Tre Vpen O

  • -Mẫu bút có thiết kế đẹp mắt, sử dụng thuận tiện, có thể thay được ngòi bút khi hết mực.
    - Sử dụng ngòi bút bi chất lượng cao.

  • 25000

Sản phẩm “ bút Tre” được sản xuất hoàn toàn từ nứa tự nhiên trên rừng hoặc tự trồng không cần phân bón hay hóa chất tác động.
Sản phẩm sản xuất ra từ những người bà con nông dân và qua kiểm tra từ một số người chuyên trách để đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản phẩm.