Ống hút Tre Vibabo - VST 2

Ống hút Tre Vibabo - VST 2

Ống hút Tre Vibabo - VST 2

Ống hút Tre Vibabo - VST 2

  • Hotline, zalo, facebook, viber: 098 24 44 893

    https://www.facebook.com/vibabo2018

    •Sản phẩm “ống hút nứa” được sản xuất hoàn toàn từ nứa tự nhiên trên rừng hoặc tự trồng không cần phân bón hay hóa chất tác động.
    •Sản phẩm sản xuất ra từ những người bà con nông dân và qua kiểm tra từ một số người chuyên trách để đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản phẩm.

Ống hút này dùng để hút dạng to như hạt trân châu, thạch ...

• Sản phẩm “ống hút nứa” được sản xuất hoàn toàn từ nứa tự nhiên trên rừng hoặc tự trồng không cần phân bón hay hóa chất tác động.

• Sản phẩm sản xuất ra từ những người bà con nông dân và qua kiểm tra từ một số người chuyên trách để đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản phẩm.