Thìa tre Vibabo - VSP 2

Thìa tre Vibabo - VSP 2

Thìa tre Vibabo - VSP 2

Thìa tre Vibabo - VSP 2

–Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã “tẩy chay” đồ nhựa dùng một lần vì lo ngại ô nhiễm môi trường và hiểm họa khôn lường tới sức khỏe con người.
–Nước Pháp thông qua luật cấm "sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần" từ nay đến năm 2020.
–Nguy cơ ung thư cao từ ống hút và đồ nhựa dùng một lần.